TBU Publications
Repository of TBU Publications

Postupná teplotní degradace polypropylenu plněného nano-plnivem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Postupná teplotní degradace polypropylenu plněného nano-plnivem cs
dc.title Progressive deterioration of thermal stability of nanofilled polypropylene en
dc.contributor.author Peprníček, Tomáš
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Pleštil, Josef
dc.contributor.author Pavlová, Ewa
dc.contributor.author Šimoník, Josef
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Achillesová, Jitka
dc.relation.ispartof International Journal of Polymer Analysis and Characterization
dc.identifier.issn 1023-666X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 455
dc.citation.epage 468
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Taylor and Francis en
dc.identifier.doi 10.1080/10236660600983700
dc.relation.uri http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10236660600983700
dc.subject jíl cs
dc.subject exfoliace cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject teplotní stabilita cs
dc.subject Clay en
dc.subject exfoliation en
dc.subject montmorillonite en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject polypropylene en
dc.subject thermal stability en
dc.description.abstract Publikace je zaměřena na stabilitu PP matrice plněné nano-plnivem. Morfologicka charakterizace takovéto matrice byla provedena pomoci rentgenografie a TEM. Jako hlavní charakteristika byla zkoumána teplotní stabilita pomocí TGA. Vzorky byly připraveny mísením práškového PP s práškovým plnivem a dalšími komponenty. Takto připravená směs byla poté zpracována na dvoušnekovém vytlačovacím stroji. Z výsledků lze pozorovat prudky pokles teplotní stability vzorků po přidání nano-plniva. cs
dc.description.abstract The paper concentrates on polypropylene stability from the point of structural and thermal characterisation of PP/nanocomposites through mechanical testing, X-ray diffraction, TEM and thermogravimetric analysis. Composites were prepared from powdered polypropylene, stabiliser and nano-clays both natural and organophilic using a twin-screw extruder. The results showed that the type of nano-clay affects the morphology, mechanical and thermal properties of the composite, but not only in the expected way. An extreme decrease of PP durability under isothermal load was observed. This paper is presented as the first part of obtained PP/nanocomposites degradation investigation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000571
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504597
utb.identifier.obdid 14553824
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33750869439
utb.identifier.wok 000241894700006
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Peprníček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Šimoník, Josef
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Achillesová, Jitka
Find Full text

Files in this item

Show simple item record