TBU Publications
Repository of TBU Publications

Možnosti ztekucení bílkovin amarantové mouky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Možnosti ztekucení bílkovin amarantové mouky cs
dc.title The possibilities of liquefying of amaranth protein en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 100
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 731
dc.citation.epage 731
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject amaranth cs
dc.subject bílkovina cs
dc.subject ztekucení cs
dc.subject enzym cs
dc.subject hydrolysa cs
dc.subject Amaranth en
dc.subject protein en
dc.subject liquefying en
dc.subject enzyme en
dc.subject hydrolysis en
dc.description.abstract Experimenty zaměřené na možnosti ztekucení bílkovin amarantové mouky byly provedeny v laboratorních podmínkách proteinásami: Alcalase, Polarzyme, Esperase, Everlase, Savinase (NovoNordisk, Dánsko). Experimenty byly provedeny 2 faktorovými pokusy se 2 experimentálními proměnnými: doba enzymové hydrolysy (1#5 hodin), teplota enzymové hydrolysy (30#50 oC). Hydrolýsa bílkovin byla provedena podle postupu: Do baňky k 5 g sušiny mouky se přidalo se 100 ml předehřáté destilované vody a obsahem se krátce zamíchalo (cca 20 s) a přidalo se 0,1 % enzymu (na sušinu mouky). Obsah se míchal po předepsanou dobu a teplotě míchadlem. Poté se směs odstředila při 6000 ot./min., 10 min a oddělila se kapalná fáze (hydrolysát bílkovin) a zbylá tuhá fáze. Z sušiny byla provedena analýsa na celkový obsah N (podle Kjeldahla). Výsledky byly statisticky vyhodnoceny (Statgraphic 6.0), byla provedena diskuse, grafické a tabelární zpracování a bilanční kontrola (sušina, dusík). cs
dc.description.abstract Experiments aimed to liquefaction of protein in amaranth flour were conducted by enzyme hydrolysis using 5 commercially available alcalases. Experiments were conducted by factor experiments 22. The factors observed were: time of enzyme hydrolysis within the limits 1-5 h and temperature of enzyme hydrolysis within the limits 30-50 oC. The sequence of operations: 5 g of flour with 100 ml of water. The content was blended for 20 s and then 0.1 % enzyme (based on weight of flour) was added. The mixture was stirred with shaft stirrer. After that the mixture was centrifuged at 6,000 rpm for 10 min. The liquid protein hydrolysate and insoluble phase were separated. The analysis of nitrogen from dry matters followed. The results were statistically evaluated in STATG program version 6.0. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000568
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504593
utb.identifier.obdid 14553809
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
Find Full text

Files in this item

Show simple item record