TBU Publications
Repository of TBU Publications

Chaos synthesis by means of evolutionary algorithms

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Chaos synthesis by means of evolutionary algorithms en
dc.contributor.author Zelinka, Ivan
dc.contributor.author Guanrong, Chen
dc.contributor.author Čelikovský, Sergej
dc.relation.ispartof International Journal of Bifurcation and Chaos
dc.identifier.issn 0218-1274 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 18
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 911
dc.citation.epage 942
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Scientific Publishing Co. en
dc.identifier.doi 10.1142/S021812740802077X
dc.relation.uri http://www.worldscinet.com/ijbc/18/1804/S021812740802077X.html
dc.subject deterministický chaos cs
dc.subject řízení chaosu cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject deterministic chaos en
dc.subject chaos control en
dc.subject evolutionary algorithms en
dc.description.abstract Tento článek představuje syntézu výrazu pro chaos řešené pomocí symoblické regrese a evolučních algoritmů. Tato metoda je podobná gentickému programování či gramatické evoluci a je aplikovaná spolu se třemi evolučními algoritmy: differenciální evolucí, samoorganizující se migračním algoritmem a genetickými algoritmy. Cílem příspěvku je ukázat, že lze syntetizovat nové a jednoduché chaotické systémy založené na některých elementech obsahující předvybrané chaotické systémy a správně definovaou účelovou funkci. Článek obsahuje 11 studií - 3 evoluční algoritmy v 11 verzích. Pro všechny algoritmy se použilo 100 simulací syntézy chaosu, aby byla ověřena robustnost a vhodnost navrhnované metody. Nejvíce viditelné výsledky byly pečlivě vybrány, vizualizovány a okomentovány. cs
dc.description.abstract This paper introduces the notion of chaos synthesis by means of evolutionary algorithms and develops a new method for chaotic systems synthesis. This method is similar to genetic program- ming and grammatical evolution and is being applied along with three evolutionary algorithms: differential evolution, self-organizing migration and genetic algorithm. The aim of this inves- tigation is to synthesize new and ?simple? chaotic systems based on some elements contained in a prechosen existing chaotic system and a properly de?ned cost function. The investigation consists of eleven case studies: the aforementioned three evolutionary algorithms in eleven ver- sions. For all algorithms, 100 simulations of chaos synthesis were repeated and then averaged to guarantee the reliability and robustness of the proposed method. The most signi?cant results were carefully selected, visualized and commented in this report. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000566
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507074!RIV09-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43855708
utb.identifier.scopus 2-s2.0-45449087269
utb.identifier.wok 000257292300002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zelinka, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record