TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vlastnosti filmů připravených z hydrolysátů škrobu amarantové mouky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vlastnosti filmů připravených z hydrolysátů škrobu amarantové mouky cs
dc.title Film properties prepared from hydrolysates of amaranth flour en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 100
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 661
dc.citation.epage 661
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject hydrolysát škrobu cs
dc.subject filmy cs
dc.subject rozpustnost cs
dc.subject změkčování cs
dc.subject Starch hydrolysate en
dc.subject film en
dc.subject solubility en
dc.subject plasticization en
dc.description.abstract Práce se zabývá přípravou a vlastnostmi filmů, které byly zhotoveny z hydrolysátu škrobu technické amarantové mouky. Hydrolysát škrobu byl získán enzymovým ztekucením škrobu amarantové mouky za stanovených optimálních podmínek. Filmy byly připraveny z roztoku o stanovené koncentrace litím za studena na silikonové desky. Bylo připraveno několik filmů s/bez přídavku změkčovadla: 1 # 5 # 10 # 20 # 40%. Filmy byly vytvořeny odpařením vodné fáze za pokojové teploty. Poté byly filmy podrobeny zkouškám rozpustnosti ve vodě za definovaných podmínek # inkubace při 25 oC, 24 h, občasné zamíchání. Nerozpuštěná část filmů byla po vyjmutí a po vysušení při 103 oC stanovena gravimetricky a bylo vypočítání % rozpuštěného filmu. Další část filmů byla podrobena termické analýse na diferenciálním skeningovém kalorimetru. cs
dc.description.abstract The work aimed to prepare film from starch hydrolysates that have been prepared from amaranth flour. Films were prepared from solution by a method of acting. Several samples of films were prepared with varied amount of plasticizer (glycerine): 0-1-5-10-20-40 % (based on dry matter of hydrolysate). Evaporation of solvent was done under mild condition # temperature of 22 oC. Test of solubility were done under specified conditions # incubation of film samples at 25 oC for 24 h. After that an insoluble part of a sample was separated by filtration and dried at 103 oC for 12 h. Insoluble part was calculated as per cent based on dry matter of starting film sample. Sensory characterization of film samples was done. In addition, a thermal analysis of film # DSC # was done. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000565
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504592
utb.identifier.obdid 14553808
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
Find Full text

Files in this item

Show simple item record