Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Oscilace a neoscilace pololineární Eulerovy diferenciální rovnice s poruchou

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DOŠLÝ, Ondřej a Jana ŘEZNÍČKOVÁ. Oscilace a neoscilace pololineární Eulerovy diferenciální rovnice s poruchou. Publicationes Mathematicae Debrecen [online]. 2007, vol. 71, iss. 3-4, s. 479-488. [cit. 2024-07-21]. ISSN 0033-3883. Dostupné z: http://www.math.klte.hu/publi/contents.php?szam=71.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články