TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modelování námoku surových kůží

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
KOLOMAZNÍK, Karel, Dagmar JANÁČOVÁ a Zdenka PROKOPOVÁ. Modelování námoku surových kůží. In: WSEAS Transactions on Information Science and Applications [online]. Hellenic Naval Academy, 2005, s. 1994-1998. [cit. 2020-05-30]. ISSN 1790-0832. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005corfu/c1/papers/498-278.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles