TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv vrstvy polyanilínu deponované na částicích siliky na elektrorheologické a dielektrické vlastnosti suspenzí v silikonovém oleji

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv vrstvy polyanilínu deponované na částicích siliky na elektrorheologické a dielektrické vlastnosti suspenzí v silikonovém oleji cs
dc.title The effect of polyaniline layer deposited on silica particles on electrorheological and dielectric properties of their silicone-oil suspensions en
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Kitano, Takeshi
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.relation.ispartof Physica A
dc.identifier.issn 0378-4371 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 363
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 21
dc.citation.epage 28
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.physa.2005.01.033
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437105000713
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject silika cs
dc.subject polyanilín cs
dc.subject suspenze cs
dc.subject vodivé polymery cs
dc.subject electrorheology en
dc.subject silica particles en
dc.subject polyaniline en
dc.subject suspensions en
dc.subject conducting polymers en
dc.description.abstract Studium elektroreologického (ER) efektu u suspenzí siliky upravené polyanilínovou (PANI) bází ukázaly, že v DC elektrickém poli kritické prahové napětí nejprve strmě vzrůstá s tloušťkou potahové vrstvy. Při relativně nízkém obsahu PANI (objemový zlomek ?0,05) dosahuje hodnoty několikanásobné proti neupravené silice. Dále se pak napětí příliš nemění. Frekvenční spektra dielektrických vlastností těchto systémů ukazují vysoké relaxační časy. Mezifázová polarizace částic je řízena polarizovatelností povrchové vrstvy částic a tloušťka této vrstvy má až druhořadý význam. cs
dc.description.abstract Investigation of the electrorheological (ER) effect of silicone-oil suspensions of silica particles coated with polyaniline (PANI) base in a DC electric field revealed that breaking stress, as a criterion the intensity of the ER phenomenon, steeply increased at first with coating thickness. At relatively low PANI content (volume fraction ? 0.05), it reached a value several times higher than that with suspension of uncoated silica. Then it became virtually constant or slightly increased. The frequency spectra of dielectric characteristics of these systems reflect high relaxation times. The results suggest that the interfacial polarization of particles is predominantly controlled by polarizability of their surface layer, and the influence of the layer thickness is of secondary importance. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000428
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503777
utb.identifier.obdid 14052979
utb.identifier.scopus 2-s2.0-18844362134
utb.identifier.wok 000229915200003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record