TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reologické modely a jejich aplikace na tokové chování vysoce plněných polymerů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Reologické modely a jejich aplikace na tokové chování vysoce plněných polymerů cs
dc.title Rheological Data of Hard-Metal Carbide Powder Compounds and their Application to Relative Viscosity Models en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Honek, Tomáš
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polymer Composites
dc.identifier.issn 0272-8397 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 26
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 29
dc.citation.epage 36
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. en
dc.subject relativní viskozita cs
dc.subject kapilární tok cs
dc.subject vysoce plněné polymery cs
dc.subject PIM technologie cs
dc.subject relative viscosity en
dc.subject capillary flow en
dc.subject highly filled compounds en
dc.subject PIM technology en
dc.description.abstract Reologické chování vysoce plněných polymerů pro PIM technologii je značně komplikované. V této studii jsou na chování PIM materiálů aplikovány matematické modely, pomocí kterých lze předpovídat maximální stupeň naplnění daného systému polymer - prášek. Jako nejvhodnější se pro tyto materiály jeví modifikace Frankel-Acrivosovy rovnice. cs
dc.description.abstract In this study the capillary flow data of multi-component polymer binders, based on polyethylene, paraffin, ethylene-based copolymers and polyethylene glycol, compounded with three various hard-metal carbide powders were employed. Over 15 mathematical models proposed for highly filled systems were tested, some of them calculating the maximum filler loading. Due to the complex structure of the filler (irregular shape, particle size distribution) and a multi-component character of the binder the applicability of these models varied with the powder-binder systems studied. However, the particular values of maximum loadings are in a good accordance with the predictions based on powder characteristics. Simple modification of Frankel # Acrivos model to the systems containing unimodal hard-metal carbide powders with particles of an irregular shape and broad particle size distribution gave precise agreement between experimental data and model prediction. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000422
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503754
utb.identifier.obdid 14052897
utb.identifier.scopus 2-s2.0-14644412414
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Honek, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record