TBU Publications
Repository of TBU Publications

Problematika obouvání žen v třetím trimestru těhotenství

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Problematika obouvání žen v třetím trimestru těhotenství cs
dc.title The problem of footwear for women in the final term of pregnancy en
dc.contributor.author Černeková, Martina
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.relation.ispartof Clinical Biomechanics
dc.identifier.issn 0268-0033 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 2
dc.citation.epage 42
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier, Ltd. en
dc.subject obuv cs
dc.subject těhotenství cs
dc.subject nohy cs
dc.subject Shoe en
dc.subject pregnancy en
dc.subject feet en
dc.description.abstract V průběhu těhotenství dochází k významným pohybovým změnám, přesunu těžiště těla a zatěžování nohou. Experimentálně se prokázalo, že obuví lze pohyb těhotných ovlivnit a usnadnit. cs
dc.description.abstract During pregnancy can be observed significant movement changes, like shift off gravitational centre bodies and loading feet. Experimentally was certified, that footwear is possible influenced movement of pregnant woman and make it easy. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000401
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503233
utb.identifier.obdid 13554130
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Černeková, Martina
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record