TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modelování procesu vyfukování použitím variačních principů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Modelování procesu vyfukování použitím variačních principů cs
dc.title Modeling of the film blowing process by using variational principles en
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Vlček, Jiří
dc.relation.ispartof Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
dc.identifier.issn 0377-0257 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 113
utb.relation.issue 2-3
dc.citation.spage 201
dc.citation.epage 213
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jnnfm.2004.07.018
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377025704002642
dc.subject variační metody cs
dc.subject elasticita cs
dc.subject modelování cs
dc.subject vyfukování cs
dc.subject polymer cs
dc.subject variational principles en
dc.subject elasticity en
dc.subject modeling en
dc.subject film blowing en
dc.subject polymer en
dc.description.abstract Byl odvozen jednoduchý model analytického tvaru a pro popis procesu vyfukování, a to na základě minimalizace práce odtahové síly a vnitřního přetlaku pro vyfukovaný rukáv. Bylo zjištěno, že navržený model dostatečně přesně popisuje experimentální realitu. cs
dc.description.abstract Variational principles were employed to develop the model describing the formation of the bubble, due to internal bubble pressure and take-up force, in such a way that the resulting bubble shape satisfies the minimum energy requirements. The derived equations for the bubble shape (including HDPE wine-glass shape), take-up force and internal bubble pressure have simple analytical forms with only several physical parameters. The proposed model was used in modeling of the film blowing process for a variety of process conditions and polymer melts taken from the open literature, and a very good agreement between measured and simulated data was found. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000396
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502764
utb.identifier.obdid 12052501
utb.identifier.scopus 2-s2.0-8844280129
utb.identifier.wok 000225601800009
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record