TBU Publications
Repository of TBU Publications

Objemová relaxační rychlost u PMMA a PMMA/PEO amorfních směsí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Objemová relaxační rychlost u PMMA a PMMA/PEO amorfních směsí cs
dc.title Volume Relaxation Rate in a-PMMA and a-PMMA/PEO Amorphous Blends en
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof Polymer Journal
dc.identifier.issn 0032-3896 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 36
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 176
dc.citation.epage 181
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Society of Polymer Science, Japan (SPSJ) en
dc.identifier.doi 10.1295/polymj.36.176
dc.relation.uri http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=15678432
dc.subject fyzikální stárnutí cs
dc.subject objemová relaxace cs
dc.subject objemová relaxační rychlost cs
dc.subject physical aging en
dc.subject volume relaxation en
dc.subject volume relaxation rate en
dc.description.abstract Objemová relaxace a-PMMA a amorfní směsi a-PMMA/PEO byla měřena pomocí rtuťové dilatometrie po teplotním skoku směrem dolů z rovnováhy nad Tg. Z izotermních objemových relaxačních křivek byla vyhodnocena objemová relaxační rychlost, b=1/v(dv/dlogt), kde v je objem a t je čas. Přídavek PEO ve směsi vede k výraznému zvýšení b. cs
dc.description.abstract Volume relaxation in a-PMMA and a-PMMA/PEO amorphous blends was investigated by employing a mercury-in-glass dilatometrer after a temperature down-jump from equilibrium above Tg to an aging temperature below Tg. From volume contraction isotherms, volume relaxation rate, b = dv/dlog t, was determined as a parameter quantifying the rate of volume changes, when v is the volume and t time. The addition of PEO into blends has been found to considerably increase b. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000384
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502705
utb.identifier.obdid 12052509
utb.identifier.scopus 2-s2.0-2342484462
utb.identifier.wok 000221263400002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record