TBU Publications
Repository of TBU Publications

Síťování bílkovin epoxidy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Síťování bílkovin epoxidy cs
dc.title The crosslinking of proteins by epoxycompounds en
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.contributor.author Pšeja, Jiří
dc.contributor.author Hruzík, Petr
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 41
utb.relation.issue 1-2
dc.citation.spage 6
dc.citation.epage 7
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject síťování cs
dc.subject epoxidy cs
dc.subject proteins en
dc.subject crosslinking en
dc.subject epoxycompounds en
dc.description.abstract Síťování polymerů představuje jednu z důležitých operací prováděných pro jejich modifikaci.Tuto reakci lze provádět u celé řady polymerních látek s vhodnými reagenty - síťovadly. Výběr této dvojice se vždy řídí podle toho, jaké vlastnosti od nového polymeru očekáváme. V následujícím přehledu uvádíme dosud známé skutečnosti pro dvojici bílkovina - epoxid. Připravené polymery mají využití především v medicíně; zejména v této oblasti síťování živočišných tkání (a také činění kůží) či želatiny bylo vykonáno největší penzum práce. Výsledky jsou z našeho hlediska zajímavé zejména pro aplikaci této modifikace u bílkovinných hydrolyzátů připravovaných z kožedělných odpadů. cs
dc.description.abstract The crosslinking reactions are one from most important modifications of polymers. This reactions are possible carried out between great amounts of polymers and suitable reagents - crosslinking agents. The choice of this couples is used according of demands on final crosslinked material. In this review are stated to this time known realities about couple proteins and epoxycompounds. The prepared materials are used particularly in medicine en
dc.description.abstract namely in this area of crosslinking the mammals sissues and gelatine the most part of studies was done. These results are from out point of view interesting for application in wastes technologies and namely for modification of protein hydrolysates prepared from tannery wastes too. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000377
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502675
utb.identifier.obdid 12052295
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
utb.contributor.internalauthor Pšeja, Jiří
utb.contributor.internalauthor Hruzík, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record