TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektromagnetické stínění epoxidových kompozitů obsahujících uhlíková vlákna pokrytá polyanilínovou bází

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektromagnetické stínění epoxidových kompozitů obsahujících uhlíková vlákna pokrytá polyanilínovou bází cs
dc.title Electromagnetic shielding of epoxy resin composites containing carbon fibers coated with polyaniline base en
dc.contributor.author Paligová, Michaela
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.relation.ispartof Physica A
dc.identifier.issn 0378-4371 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 335
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 421
dc.citation.epage 429
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.physa.2003.12.002
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437103011282
dc.subject polymerní kompozity cs
dc.subject krátká uhlíková vlákna cs
dc.subject polyanilínová báze cs
dc.subject povrchový nános cs
dc.subject elektromagnetické stínění cs
dc.subject Polymer composites en
dc.subject Short carbon fibers en
dc.subject Polyaniline base en
dc.subject Surface coating en
dc.subject Electromagnetic shielding en
dc.description.abstract Elektromagnetické stínící vlastnosti epoxidových kompozitů obsahujících krátká uhlíková vlákna potažená vrstvou nevodivého polyanilínu byla studována. Podle výsledků, mohou být použity jako materiály vysílané vysoko-frekvenční signály a dále pak pro stínění nízko frekvenční signalů. cs
dc.description.abstract The electromagnetic shielding properties of epoxy resin composites containing short carbon fibers coated with a layer of non-conducting polyaniline base have been studied. Acording to the results, they can be used as a protective material transmitting high-frequency signals and shielding low-frequency ones which do not short circuit the surface of electronic systems. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000372
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502649
utb.identifier.obdid 12052468
utb.identifier.scopus 2-s2.0-1642312044
utb.identifier.wok 000220067600010
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Paligová, Michaela
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Křesálek, Vojtěch
Find Full text

Files in this item

Show simple item record