TBU Publications
Repository of TBU Publications

Technologie uzavřeného cyklu pro chrom z koželužských odpadů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Technologie uzavřeného cyklu pro chrom z koželužských odpadů cs
dc.title Close loop technology for chrome from tannery waste en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 98
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 699
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_8-volume_98-year_2004.html
dc.subject chromitý koláč cs
dc.subject vyčerpaná břečka cs
dc.subject dechromace cs
dc.subject promývání cs
dc.subject Chromium sludge en
dc.subject spent tanning liquor en
dc.subject dechromation en
dc.subject washing en
dc.description.abstract Příspěvek popisuje dechromaci odpadního chromitého roztoku s využitím chromitého kalu, který je produktem enzymové hydrolýsy chromočiněných usňových odpadů, a který obsahuje minimálně 10 % MgO (vztaženo na sušinu). Princip dechromace spočívá ve srážení chrómu z odpadního roztoku po činění a jeho akumulaci v chromitém koláči. Praktické provedení se uskutečnilo metodou promývání filtračního koláče v kalolisu odpadním činícím roztokem. Počet cyklů byl stanoven na základě ekonomické bilance a naměřených kinetických dat srážecí reakce. Zbytek chrómu se odstranil dodatečným vysrážením alkalickým roztokem sody nebo hydroxidu sodného. Výsledné experimentální měření a vypracovaný matematický model recyklační technologie sloužil k návrhu algoritmu řízení uzavřeného dechromačního cyklu. cs
dc.description.abstract The paper deals with dechromation of waste tanning liquor using solid chrome sludge as a solid waste product of enzymatic hydrolysis of chrome shavings. Chrome sludge contains at least 10 % of MgO (on dry matter). The principle of dechromation is based on precipitation of chrome from tanning liquor and its accumulation in chrome sludge. Method is design by washing of filtration sludge in chamber filter press by tanning liquor. Cycle counts was determined based on economic mass balance as well as kinetics data of precipitation reaction. Cherome residue was precipitated additionally using sodium bicarbonate or sodium hydroxide. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000370
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502627
utb.identifier.obdid 12052553
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
Find Full text

Files in this item

Show simple item record