TBU Publications
Repository of TBU Publications

Studium kinetiky produkce chromem obohaceného kalu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Studium kinetiky produkce chromem obohaceného kalu cs
dc.title Study of kinetics of chrome production of enhanced sludge en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 98
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 700
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_8-volume_98-year_2004.html
dc.subject chromitý koláč cs
dc.subject vyčerpaná břečka cs
dc.subject dechromace cs
dc.subject promývání cs
dc.subject Chromium sludge en
dc.subject spent tanning liquor en
dc.subject dechromation en
dc.subject washing en
dc.description.abstract Náš příspěvek popisuje využití vyčerpaného roztoku zbylého po průmyslovém činění k obohacení chromitého kalu, který je odpadním produktem enzymové hydrolýsy chromočiněných postružin, a který obsahuje mimo hydratovaného oxidu chromitého i MgO, jenž byl použit jako promotor při hydrolýse chromočiněných postružin a k úpravě hodnoty pH. Pro další využití chromitého kalu je třeba MgO odstranit nebo alespoň snížit na zpracovatelsky akceptovatelnou hodnotu. Princip odstranění Mg, který je obsažen ve formě jeho hydroxidu je založen na velké diferenci součinu rozpustnosti obou hydroxidů. V rozmezí pH 4 - 6 zůstává hydroxid chromitý prakticky nerozpustný, zatímco v takto mírně kyselém prostředí dochází téměř k úplnému kvantitativnímu rozpuštění hydroxidu hořečnatého. Sledovali jsem kinetiku dechromace odpadního chromitého roztoku s využitím chromitého kalu obsahujícího MgO. cs
dc.description.abstract The paper deals with utilisation of waste tanning liquor remained after industry tanning to enrichment of chrome sludge a solid waste product of enzymatic hydrolysis of chrome shavings. Chrome sludge contains not only chrome oxide but MgO as well which was used as a promoter at enzymatic hydrolysis. Further utilization of chrome sludge requires MgO disposal or at least its reduction to minimal content. The method of magnesium disposal is based on pH adjustment to 4-6 where MgO is almost completely dissolved. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000369
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502626
utb.identifier.obdid 12052552
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
Find Full text

Files in this item

Show simple item record