TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vytvrzování močovino- formaldehydových adhesiv hydrolysáty chromočiněného usňového odpadu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vytvrzování močovino- formaldehydových adhesiv hydrolysáty chromočiněného usňového odpadu cs
dc.title Curing Adhesives of Urea-Formaldehyde Type with Collagen Hydrolysates of Chrome-Tanned Leather Waste en
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Šívarová, Jarmila
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1418-2874 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 75
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 205
dc.citation.epage 219
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Akademiai Kiadó en
dc.subject amino pryskyřice cs
dc.subject vytvrzování cs
dc.subject emise formaldehydu cs
dc.subject hydrolysáty chromočiněného usňového odpadu cs
dc.subject Amino-resins en
dc.subject curing en
dc.subject formaldehyde emission en
dc.subject hydrolysaets of chromed leather waste en
dc.description.abstract Kondensace dimethylol močoviny (DMU) ve směsi s močovinou (U) a kolagenním hydrolysátem v tuhé fázi ,bez přídavku kyselého tužidla byla studována DSC a TG technikou v teplotním intervalu do 220oC. Z obou technik se použití TG ukázalo výhodnější. Zatím co směs DMU+U vede k vzniku methylen oxidových (-CH2-O-CH2-) a methylenových (-CH2-) můstků přibližně v poměru 1:1, nahrazení močoviny ve směsi kolagenním hydrolysátem chromočiněného usňového odpadu posunuje tento pomnr k hodnotě cca 2:1 ve prospěch stabilnějších methylenových můstků. Methylen-oxidové můstky jsou považovány za hlavní zdroj emisí formaldehydu vytvrzenými močovino- formaldehydovými adhesivy a přídavek kolagenního hydrolysátu může tedy značně vylepšit ekologické aspekty takových adhesiv. cs
dc.description.abstract Condensatrion of dimethylol-urea ( DMU) mixed with urea (U) and collagen hydrolysate (H) obtained through enzymatic hydrolysis of chrome- tanned leather waste wihtout added curing agents in the solid phase was studied through DSC and TG techniques in tempoerature interval up to 220oC. Among techniques used TG proved to be more useful. While the DMU + U mixture produced methylene- oxide ( -CH2-O-CH2- ) and methylene ( -CH2-) bridges at a ratio approx. 1:1, urea substituted for collagen hydrolysate increased the proportion of more stable methylene bridges to metylene-oxide bridges to a ration of approx. 2:1. methylene oxide bridges are considered to be the main potential sources of formaldehyde emissions from cured urea- formaldehyde type adhesives and thus the use of collagen hydrolysate in preparation of urea-formaldehyde type is a suitable way how to make such adhesives more environmental friendly. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000364
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502579
utb.identifier.obdid 12052551
utb.identifier.scopus 2-s2.0-1442285532
utb.identifier.wok 000189208500021
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Šívarová, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record