TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv délky řetězce alkyl-aminů na interkalační proces v případě polyvinylchlorid/jíl nanokompozitů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv délky řetězce alkyl-aminů na interkalační proces v případě polyvinylchlorid/jíl nanokompozitů cs
dc.title Influence of chain length on intercalation process of polyvinychloride/clay nanocomposites based on alkyl - amine en
dc.contributor.author Kalendová, Alena
dc.contributor.author Pospíšil, Miroslav
dc.contributor.author Kovářová, Lucie
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Valášková, Marta
dc.contributor.author Vlková, Helena
dc.contributor.author Šimoník, Josef
dc.contributor.author Čapková, Pavla
dc.relation.ispartof Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering
dc.identifier.issn 1465-8011 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 33
utb.relation.issue 7
dc.citation.spage 279
dc.citation.epage 285
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Maney Publishing en
dc.subject alkyl-amine cs
dc.subject oktadecylamine cs
dc.subject dodecylamine cs
dc.subject oktylamine cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject interkalace cs
dc.subject polyvinylchlorid cs
dc.subject nanocomposit cs
dc.subject polymer/clay cs
dc.subject Alkyl-amine en
dc.subject Octadecylamine en
dc.subject Dodecylamine en
dc.subject Octylamine en
dc.subject Montmorillonite en
dc.subject Intercalation en
dc.subject Polyvinylchloride en
dc.subject Nanocomposite en
dc.subject Polymer/clay en
dc.description.abstract Cílem této práce je studovat vliv délky alkylového řetězce na interkalační proces a vlastnosti polymer/jíl nanokompozitů. Do dnešní doby bylo studováno velké množství polymerní systémů, ale malá pozornost je stále věnována polyvinylchlorid/jíl nanokompozitům, ačkoliv polyvinylchorid (PVC) patří mezi nejlépe prostudované polymerní systémy a nabízí široké aplikační možnosti. Přírodní montmorillonit Na-MMT, byl interkalován oktadecylaminem (ODA), dodecylaminem (DDA) a oktylaminem (OA) pomocí ion-dipólové interkalace. Cílem bylo zjistit použitelnost těchto interkalátů pro nanokompozitní materiály. Struktura byla hodnocena na základě RTG a molekulových simulací. Všechny nanokompozitní systémy byly připraveny na KO-hnětiči. Výsledné materiály byly testovány z hlediska odolnosti proti abrazi, mechanických vlastností a tepelně-mechanických vlastností. cs
dc.description.abstract "The aim of this paper is to study the influence of chain length on the intercalation processes and on the properties of polymer/clay nanocomposites. Many polymer/clay nanocomposites have been studied so far. Less attention has been given to PVC/clay nanocomposites, although polyvinylchloride (PVC) is the best known and most widely used vinyl plastic. Natural montmorillonite, Na-MMT, was intercalated with octadecylamine (ODA), dodecylamine (DDA) and octylamine (OA) molecules by ion#dipole intercalation to determine the applicability of these intercalates for nanocomposite materials. The structure was determined by X-ray diffraction and molecular simulation. All polymer samples were prepared in a KO-Kneader in melt conditions. The prepared materials were tested for abrasion resistance, and mechanical and thermo-mechanical properties." en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000355
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502535
utb.identifier.obdid 12052792
utb.identifier.scopus 2-s2.0-15244353805
utb.identifier.wok 000228013200003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kalendová, Alena
utb.contributor.internalauthor Kovářová, Lucie
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Šimoník, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record