TBU Publications
Repository of TBU Publications

Viskoelastické chování PIM materiálů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Viskoelastické chování PIM materiálů cs
dc.title Viscoelastic properties of powder injection molding compounds en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Honek, Tomáš
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Kitano, Takeshi
dc.relation.ispartof Journal of Polymer Materials
dc.identifier.issn 0970-0838 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 21
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 10
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher A. A. Balkema en
dc.subject PIM technologie cs
dc.subject vysoce plněné systémy cs
dc.subject viskoelasticita cs
dc.subject prahové napětí cs
dc.subject Cox-Merz cs
dc.subject PIM technology en
dc.subject highly filled polymers en
dc.subject viscoelastic properties en
dc.subject yield en
dc.subject Cox-Merz rule en
dc.description.abstract Předmětem článku je studium viskoelastického chování systémů na bázi práškové plnivo-polymerní pojivo. Byly použity dva typy pojiva: B1 obsahující parafinový vosk, polyetylen, etylen/butyl akrylátový kopolymer, a B2 skládající se z polypropylenu, parafinového vosku, carnauba vosku a kyseliny stearové. Dynamické tokové vlastnosti, měřené na rotačním reometru deska-deska, jsou silně ovlivněny koncentrací karbidového prášku (20-55 vol.%). Dále bylo zjištěno, že viskoelastické parametry vysoce koncentrovaných směsí jsou závislé na deformaci, a to i pro malé hodnoty amplitud. Srovnání reologických charakteristik získaných při měření v ustáleném a oscilačním smykovém režimu potvrdilo relativně dobrou shodu s Cox-Merz pravidlem. cs
dc.description.abstract Viscoelastic behaviour of hard-metal carbide powders dispersed in two different polymeric matrices is studied in a parallel discs rheometer. The first binder (B1) consisted of paraffin wax, polyethylene and ethylene/butyl acrylate copolymer, the second (B2) contained polypropylene, paraffin wax, carnauba wax and stearic acid. Dynamic functions are strongly affected by the concentration of carbide powder (20-55 vol. %), exhibiting yield at high solids loading. Yield values were found to be an exponential function of the powder content. Furthermore, it was found that the viscoelastic parameters of highly concentrated compounds are strain dependent, even when subjected to small strain amplitudes. The B2 lower very effectively both, dynamic viscosity and storage modulus, of the 20 - 50 vol. % carbide powder compounds. Nevertheless, at 55 vol. % the cause of the viscoelastic functions is governed by powder characteristics, regardless of the polymer binder used. A comparison of the dynamic and complex viscosities with the corresponding steady shear data revealed relatively good agreement with the Cox-Merz rule. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000338
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502475
utb.identifier.obdid 12052471
utb.identifier.scopus 2-s2.0-2342538926
utb.identifier.wok 000233015000001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Honek, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record