TBU Publications
Repository of TBU Publications

Evoluční řízení časoprostorového deterministického chaosu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Evoluční řízení časoprostorového deterministického chaosu cs
dc.title Evolutionary control of deterministic chaos en
dc.contributor.author Zelinka, Ivan
dc.relation.ispartof Jemná mechanika a optika
dc.identifier.issn 0447-6441 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 49
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 286
dc.citation.epage 291
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.subject deterministický chaos cs
dc.subject řízení cs
dc.subject bifurkace cs
dc.subject samoorganizace cs
dc.subject Deterministic chaos en
dc.subject bifurcation en
dc.subject selforganization en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá problematikou evolučního řízení časoprostorového deterministického chaosu. Vzhledem k šíři dané problematiky je příspěvek zaměřen spíše do úrovně informativní s cílem podat čtenáři alespoň nástin základních principů chaosu a jeho řízení. cs
dc.description.abstract This article if focused on control chaos, i.e. control of deterministic chaos. Because of topic complexity is content of article focused more on informative level, than to expert level with aim to give at least approximate overview of problem. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000327
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502384
utb.identifier.obdid 12052758
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zelinka, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record