TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příspěvek vysvětlení principu působení organicých plastifikátorů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příspěvek vysvětlení principu působení organicých plastifikátorů cs
dc.title A contribution to the explanation of the action principles of organic plasticizers en
dc.contributor.author Sebök, Tibor
dc.contributor.author Krejčí, Jiří
dc.contributor.author Musil, Adolf
dc.contributor.author Šimoník, Josef
dc.relation.ispartof Cement and Concrete Research
dc.identifier.issn 0008-8846 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 35
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 1551
dc.citation.epage 1554
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Verlag Bau und Technik GmbH de
dc.identifier.doi 10.1016/j.cemconres.2004.07.014
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008884604003217
dc.subject kalorimetrie cs
dc.subject rheologie cs
dc.subject adsorpce cs
dc.subject příměs cs
dc.subject Calorimetry en
dc.subject Rheology en
dc.subject Adsorption en
dc.subject Admixture en
dc.description.abstract K měření byla použivaná suspenze laboratornícho cementu, modifikovaného 0.25% - 1.5% MSFC typem dispersantu. Sledovaná je sorpce organických molekul, viskosita a integrální hodnota uvolněného tepla.Regresní analysa ukazala, že změny viskosity jsou ovlivněné změnou sorpce a to 86%. cs
dc.description.abstract Suspensions of laboratory cement modified with 0,25% to 1,5% of MSFC-type dispersant were prepared. The sorption of organic moleculws, viscosity and integral value of heat liberation after 5,10, and 20 min were determined. Regression analysis showed that the viscosity changes of suspension are influenced by about 86% by the changes of sorption and heat liberation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000320
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502358
utb.identifier.obdid 12052824
utb.identifier.scopus 2-s2.0-22844445663
utb.identifier.wok 000231192700013
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sebök, Tibor
utb.contributor.internalauthor Krejčí, Jiří
utb.contributor.internalauthor Šimoník, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record