TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vytlačování samovyztuženého polyetylénu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vytlačování samovyztuženého polyetylénu cs
dc.title Extrusion of Self-Reinforced Polyethylene en
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Stoklasa, Karel
dc.contributor.author Habrová, Veronika
dc.relation.ispartof Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering
dc.identifier.issn 1465-8011 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 33
utb.relation.issue 7
dc.citation.spage 295
dc.citation.epage 298
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Maney Publishing en
dc.subject polyetylén cs
dc.subject vytlačování cs
dc.subject tokem indukovaná krystalizace cs
dc.subject samovyztužení cs
dc.subject vláknitá struktura cs
dc.subject Polyethylene en
dc.subject Extrusion en
dc.subject Flow-induced crystallization en
dc.subject Self-reinforcement en
dc.subject Fibrous structure en
dc.description.abstract V rámci této práce byly, mimo běžně vytlačovaných strun, vytlačeny také samozpevněné polyetylénové struny a to pomocí konvenčního vytlačovacího stroje se sbíhavou hlavou. Takto vyrobené profily vykazovaly téměř 4krát vyšší elastický modul než vzorky vytlačované za běžných podmínek. Skenovací elektronová mikroskopie odhalila, že struktura těchto samozpevněných strun je fibrilární a že tyto fibrily byly dlouženy ve směru samotného vytlačování. Tyto struny ve srovnání s běžně vytlačovanými také tají při vyšších teplotách. Vytlačovací linka použitá v rámci této práce se tudíž zdá být vhodnou pro výrobu samovyztužených polymerů. cs
dc.description.abstract Along with conventionally extruded rods, self-reinforced polyethylene rods were continuously prepared using a conventional extruder equipped with a converging extrusion die. From the work it is apparent that self-reinforced rods showed elastic modulus nearly 4 times higher than that of conventionally extruded rods. Scanning electron microscopy revealed that the morphology of the self-reinforced rod was fibrous and that the fibrils were extended straight along the extrusion direction. Moreover, the self-reinforced rods melted at higher temperature than the rods which had been prepared conventionally. The extrusion line as designed in this work seems to be suitable for self-reinforcement of polymers. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000314
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502344
utb.identifier.obdid 12052813
utb.identifier.scopus 2-s2.0-15244355778
utb.identifier.wok 000228013200005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Stoklasa, Karel
utb.contributor.internalauthor Habrová, Veronika
Find Full text

Files in this item

Show simple item record