TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tahové a ohybové vlastnosti beta-nukleovaného polypropylénu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Tahové a ohybové vlastnosti beta-nukleovaného polypropylénu cs
dc.title Tensile and flexural properties of beta-nucleated polypropylenes en
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Habrová, Veronika
dc.contributor.author Stoklasa, Karel
dc.contributor.author Šimoník, Josef
dc.relation.ispartof International Polymer Processing
dc.identifier.issn 0930-777X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 19
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 308
dc.citation.epage 312
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG en
dc.identifier.doi 10.3139/217.1834
dc.relation.uri http://www.hanser-elibrary.com/doi/abs/10.3139/217.1834
dc.subject iPP cs
dc.subject beta-fáze cs
dc.subject tahové vlastnosti cs
dc.subject ohybové vlastnosti cs
dc.subject vstřikován cs
dc.subject iPP en
dc.subject beta-phase en
dc.subject tensile properties en
dc.subject flexural properties en
dc.subject injection-molding en
dc.description.abstract Na základě výsledků našich předchozích studií věnovaných beta-nukleovaným polypropylénům a to zejména jejich rázové houževnatosti, se tato práce zaměřuje na studium ohybových a tahových vlastnosti beta-nukleovaného polypropylénu. Pro účely této práce byl modifikován komerčně užívaný typ polypropylénu různým obsahem specifického nukleačního činidla založeného na N, N´- dicyclohexylnaftaléndikarboxamidu (NU100). Z připravených směsí byla vstříknuta zkušební tělíska, na kterých byla provedena strukturní analýza (stanovení krystalinity a obsahu beta-fáze) pomocí rentgenografie. Pro stanovení tahových a ohybových vlastností bylo použito multifunkční testovací zařízení. cs
dc.description.abstract Resuming our previous work on beta-nucleated polypropylenes, namely on their impact strength, our present work directs attention towards a flexural and tensile behavior of beta-nucleated polypropylenes (beta-PP). For the purposes of this work, commercially available iPP was modified using various amounts of a specific nucleating agent based on N, N´- dicyclohexylnaphtalenedicarboxamide (NU100). From the prepared blends test specimens were prepared by injection-molding. Structural characterization (crystallinity and the content of beta-phase) was carried out by X-ray diffractometry. A multipurpose mechanical property tester was used for determining of tensile and flexural properties. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000311
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502341
utb.identifier.obdid 12052816
utb.identifier.scopus 2-s2.0-7944231779
utb.identifier.wok 000224790000014
utb.identifier.coden IPPRE
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Habrová, Veronika
utb.contributor.internalauthor Stoklasa, Karel
utb.contributor.internalauthor Šimoník, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record