TBU Publications
Repository of TBU Publications

Metodika výuky mediální výchovy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Metodika výuky mediální výchovy cs
dc.title Methodology of media education en
dc.contributor.author Pospíšil, Jan
dc.contributor.author Závodná, Lucie Sára
dc.relation.ispartof Media4u Magazine
dc.identifier.issn 1214-9187 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 7
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 16
dc.citation.epage 21
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Jan Chromý cs
dc.relation.uri http://www.media4u.cz/mm022010.pdf
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject školy cs
dc.subject metodické postupy cs
dc.subject media education en
dc.subject schools en
dc.subject basic methods en
dc.description.abstract Mediální výchova je na našich školách poměrně novým předmětem. Na některých školách se teprve zavádí. Z výzkumů vyplývá, te největším problémem při zavádění výuky mediální výchovy na školách je nedostatek kvalitních učitelů, kteří nevědí, jak předmět učit.Autoři si vzali za cíl představení základních metodických postupů ve výuce předmětu mediální výchova.Využili k tomu kombinaci klasických a nejmodernějších výukových metod tak, aby byla výuka co nejefektivnější. cs
dc.description.abstract Media education is a relatively new subject in our schools. Some schools are still in the process of introduction. According to research results the main problem is a lask of qualified lecturers at schools. Some of them do not know how to teach this subject. Authors objective is to introduce basic methods in the media education. They utilized combination of classic and modern methods of instruction so that process was effective. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000248
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509653!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43862710
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pospíšil, Jan
utb.contributor.internalauthor Závodná, Lucie Sára
utb.fulltext.affiliation Jan Pospíšil* - Lucie Sára Závodná** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu - Ústav podnikové ekonomiky Thomas Bata University in Zlin, Faculty of Management and Economics, Department of Management and Marketing - Department of Enterprise Economics *Mgr. Jan Pospíšil e-mail: jpospisil@fame.utb.cz **Ing. Lucie Sára Závodná email: zavodna@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Management and Marketing
utb.fulltext.ou Department of Enterprise Economics
Find Full text

Files in this item

Show simple item record