TBU Publications
Repository of TBU Publications

Média v životě studentů. Problematika zavedení mediální výchovy do vzdělávacích programů středních škol.

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
POSPÍŠIL, Jan a Lucie Sára ZÁVODNÁ. Média v životě studentů. Problematika zavedení mediální výchovy do vzdělávacích programů středních škol. Media4u Magazine [online]. 2010, vol. 7, iss. 1, s. 25-29. [cit. 2024-05-21]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://www.media4u.cz/mm012010.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles