TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biorozložitelnost vodorozpustných plastových fólií na bázi polyvinylalkoholu v aerobním vodním prostředí. Aplikace ......

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HOFFMANN, Jaromír, Iveta ŘEZNÍČKOVÁ, Ludmila ROZSYPALOVÁ, Markéta JULINOVÁ, Pavol ALEXY a Dušan BAKOŠ. Biorozložitelnost vodorozpustných plastových fólií na bázi polyvinylalkoholu v aerobním vodním prostředí. Aplikace ...... Plasty a kaučuk. 2003, vol. 40, iss. 10, s. 295-302. ISSN 0322-7340.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles