TBU Publications
Repository of TBU Publications

Internacionalizace automobilového průmyslu v České republice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Internacionalizace automobilového průmyslu v České republice cs
dc.title Internationalisation of automotive industry in the Czech Republic en
dc.contributor.author Novosák, Jiří
dc.contributor.author Damborský, Milan
dc.contributor.author Linhartová, Ivana
dc.relation.ispartof Regionální studia
dc.identifier.issn 1803-1471 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 4
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 2
dc.citation.epage 8
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) cs
dc.subject lokalizace cs
dc.subject automobilový průmysl cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject klastr cs
dc.subject Location en
dc.subject automotive industry en
dc.subject regional development en
dc.subject cluster en
dc.description.abstract Článek syntetizuje hlavní poznatky týkající se lokalizace automobilového průmyslu na různých prostorových úrovních se speciální pozorností věnovanou České republice. Článek se zaměřuje na hlavní prostorové souvislosti automobilového průmyslu, historický vývoj automobilového průmyslu v České republice, analýzu vybrané prostorové souvislosti na vzorku firem, který byl vymezen oddílem 34 odvětvové klasifikace ekonomických činností a počtem zaměstnanců vyšším než 20 osob k roku 2008. cs
dc.description.abstract The article synthesizes the main findings related to the location of automotive industry at various spatial scales with a special attention given to the Czech Republic. The article is focused on main spatial associations of automotive industry, on historical development of the industry in the Czech Republic, and on spatial analysis of a sample of firms which have their plant in the Czech Republic, are incorporated in the 34 class of OKEČ and have more than 20 employees in 2008. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000181
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509546!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43862284
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Novosák, Jiří
utb.contributor.internalauthor Damborský, Milan
utb.fulltext.affiliation Jiří Novosák | novosak@fame.utb.cz Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Milan Damborský | damborsky@fame.utb.cz Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Ivana Linhartová | Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references • BOSCHMA, R. A., WENTING, R. (2007): The spatial evolution of the British automobile industry: does location matter? Industrial and Corporate Change, vol. 16, no. 2, s. 213-238. • DICKEN, P. (2003): Global shift . Reshaping the global economic map in the 21 st century. New York: Guilford Press, 632 s. • KLEPPER, S. (2007): Disagreements, spinoff s, and the evolution of Detroit as the capital of the U.S. automobile industry. Management Science, vol. 53, no. 4, s. 616-631. • KOŽÍŠEK, P., KRÁLÍK, J. (1995): L&K – Škoda: 1895-1995. Díl 1. Praha: Motorpress, 249 s. • MITTELMAN, J. H. (1995): Rethinking the international division of labour in the context of globalisation. Th ird World Quarterly, vol. 16, no. 2, s. 273-295. • PAVLÍNEK, P. (2002) The role of foreign direct investment in the privatisation and restructuring of the Czech motor industry. Post-Communist Economies, vol. 14, no. 3, s. 359-379. • PAVLÍNEK, P., JANÁK, L. (2007): Regional restructuring of the Škoda Auto supplier network in the Czech Republic. European Urban and Regional Studies, vol. 14, no. 2, s. 133-155. • PFAFFMANN, E., STEPHAN, M. (2001): How Germany wins out in the battle for foreign direct investment: strategies of multinational suppliers in the car industry. Long Range Planning, vol. 34, no. 3, s. 335-355. • PYE, R. (1998) Foreign direct investment in Central Europe: experiences of major Western investors. European Management Journal, vol. 16, no. 4, s. 378-389. • RADOSEVIC, S., ROZEIK, A. (2005): Foreign direct investment and restructuring in the automotive industry in Central and East Europe. Working Paper no. 53. London: University College London, 41 s. • SADLER, D. (1994): The geographies of just-in-time: Japanese investment and the automotive components industry in Western Europe. Economic Geography, vol. 70, no. 1, s. 41-59. • SCHLIE, E., YIP, G. (2000): Regional follows global: strategy mixes in the world automotive industry. European Management Journal, vol. 18, no. 4, s. 343-354. • SCOTT, A., J. (1998): Regions and the world economy. Oxford: Oxford University Press, 177 s. • STURGEON, T., FLORIDA, R. (1999): The World that Changed the Machine: Globalization and Jobs in the Automotive Industry. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 123 s. • STURGEON, T., van BIESEBROECK, J., GEREFFI, G. (2008): Value chains, networks and clusters: reframing the global automotive industry. Journal of Economic Geography, vol. 8, no. 3, s. 297-321. • THOMAS, L., WEIGELT, K. (2000): Product location choice and fi rm capabilities: evidence from the U.S. automobile industry. Strategic Management Journal, vol. 21, no. 9, s. 897-909. • WOODWARD, D. P. (1992): Locational determinants of Japanese manufacturing start-ups in the United States. SouthernEconomic Journal, vol. 58, no. 3, s. 690-708.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty Faculty of Management and Economics
utb.fulltext.ou Department of Regional Development, Public Sector Administration and Law
Find Full text

Files in this item

Show simple item record