TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv síťování odpadní bílkoviny dialdehydy na biorozklad za anaerobních podmínek

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KŘESÁLKOVÁ, Martina, Jan KUPEC a Kateřina CHARVÁTOVÁ. Vliv síťování odpadní bílkoviny dialdehydy na biorozklad za anaerobních podmínek. Plasty a kaučuk. 2002, vol. 39, iss. 9, s. 267-269. ISSN 0322-7340.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles