Results Per Page:

Filter by: Subject

content of filler (1)
electrical conductivity (1)
electrická vodivost (1)
heating (1)
koeficient teplotní roztažnosti (1)
ohřev (1)
podíl plniva (1)
polymer composites on base of hard metal carbides (1)
polymerní kompozity na bázi tvrdých kovových prášků (1)
the coeficient of thermal expansion (1)