Results Per Page:

Filter by: Subject

blend (2)
dynamic viscoelastic properties (1)
dynamické viskoelastické vlastnosti (1)
in situ compatibilisation (2)
in situ kompatibilizace (2)
modifier (2)
modifikátor (2)
morphology (1)
polyethylene terephthalate (2)
polyetylentereftalát (2)