Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ADAMEC, Vladimir, Barbora SCHULLEROVA a Jiří KONEČNÝ. Can we tame black swans?. In: Crisis Management and Solution of the Crisis Situations 2015 [online]. Uherské Hradište: Tomas Bata University in Zlín, 2015, s. 6-11. [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://criscon.cz/doc/sbornik.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články