Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Motion symmetry evaluation using accelerometers and energy distribution

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PROCHÁZKA, Aleš, Oldřich VYŠATA, Hana CHARVÁTOVÁ a Martin VALIŠ. Motion symmetry evaluation using accelerometers and energy distribution. Symmetry [online]. 2019, vol. 11, iss. 7 [cit. 2019-11-22]. ISSN 2073-8994. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-8994/11/7/871.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International