Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rapid spectroscopic measurement of methanol in water-ethanol-methanol mixtures

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VAŠKOVÁ, Hana a Martin TOMEČEK. Rapid spectroscopic measurement of methanol in water-ethanol-methanol mixtures. In: MATEC Web of Conferences [online]. Majorca: EDP Sciences, 2018 [cit. 2019-03-19]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/69/matecconf_cscc2018_02035/matecconf_cscc2018_02035.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články