Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VIKTORIN, Adam, Roman ŠENKEŘÍK, Michal PLUHÁČEK a Tomáš KADAVÝ. Enhanced archive for SHADE. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. Brno: Springer Verlag, 2019, s. 40-55. [cit. 2018-11-19]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97888-8_4.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články