Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Reversible actuation ability upon light stimulation of the smart systems with controllably grafted graphene oxide with poly (glycidyl methacrylate) and PDMS elastomer: Effect of compatibility and graphene oxide reduction on the photo-actuation performance

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OSIČKA, Josef, Miroslav MRLÍK, Markéta ILČÍKOVÁ, Barbora HANULÍKOVÁ, Pavel URBÁNEK, Michal SEDLAČÍK a Jaroslav MOSNÁČEK. Reversible actuation ability upon light stimulation of the smart systems with controllably grafted graphene oxide with poly (glycidyl methacrylate) and PDMS elastomer: Effect of compatibility and graphene oxide reduction on the photo-actuation performance. Polymers [online]. 2018, vol. 10, iss. 8 [cit. 2019-02-18]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2073-4360/10/8/832/pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International