Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The benefits of postgraduate therapeutic education in diabetology in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KUDLOVÁ, Pavla, Rudolf CHLUP a Jana ZAPLETALOVÁ. The benefits of postgraduate therapeutic education in diabetology in the Czech Republic. In: 3rd ICHHPSY - International Conference on Health and Health Psychology 2017 [online]. Porto: Future Academy, 2017, s. 217-227. [cit. 2020-07-07]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: http://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ichhpsy1720.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International