Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effects on purchase intention: The case of fruit juice

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZAYNUTDINOVA, Nodira a Přemysl PÁLKA. The effects on purchase intention: The case of fruit juice. Journal of Competitiveness [online]. 2017, vol. 9, iss. 3, s. 111-128. [cit. 2018-12-12]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=261&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články