Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The macroeconomic context of investments in the field of machine tools in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
POVOLNÁ, Lucie a Jena ŠVARCOVÁ. The macroeconomic context of investments in the field of machine tools in the Czech Republic. Journal of Competitiveness [online]. 2017, vol. 9, iss. 2, s. 110-122. [cit. 2018-03-20]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1916720788?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články