Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The payment discipline of Small and Medium-sized Enterprises

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLJUČNIKOV, Aleksandr, Ludmila KOZUBÍKOVÁ a Gabriela SOPOKOVÁ. The payment discipline of Small and Medium-sized Enterprises. Journal of Competitiveness [online]. 2017, vol. 9, iss. 2, s. 45-61. [cit. 2018-03-20]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1916734771?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články