Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effectiveness of micro-credit programmes focusing on household income, expenditure and savings: Evidence from Bangladesh

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ARIFUL, Choudhury Haque, Das ATANU a Rahman ASHIQUR. The effectiveness of micro-credit programmes focusing on household income, expenditure and savings: Evidence from Bangladesh. Journal of Competitiveness [online]. 2017, vol. 9, iss. 2, s. 34-44. [cit. 2018-03-23]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1916720835?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články