Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HŘIVNA, Ludek, Joany Hernandez KONG, Lenka MACHÁLKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Eva SAPÁKOVÁ, Jindřiška KUČEROVÁ a Viera ŠOTTNÍKOVÁ. Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2017, vol. 133, iss. 5-6, s. 182-187. [cit. 2017-09-20]. ISSN 1210-3306. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1900791728?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články