Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Engel’s approach as a tool for estimating consumer behaviour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BENDA-PROKEINOVÁ, Renata, Kamil DOBEŠ, Ladislav MURA a Ján BULECA. Engel’s approach as a tool for estimating consumer behaviour. E a M Ekonomie a Management [online]. 2017, vol. 20, iss. 2, s. 15-29. [cit. 2018-02-19]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1914871814?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články