Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Let's Not Be Scared of Comics (Researching Possibilities of Using Conceptual Comics in Teaching Nature Study in Kindergarden)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
WIEGEROVÁ, Adriana a Hana NAVRÁTILOVÁ. Let's Not Be Scared of Comics (Researching Possibilities of Using Conceptual Comics in Teaching Nature Study in Kindergarden). In: Education, Health and ICT for a Transcultural World [online]. Almería: Elsevier Science B.V., 2017, s. 1576-1581. [cit. 2017-11-24]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817302483.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International