Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Intersection of mycotoxins from grains to finished baking

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠOTTNÍKOVÁ, Viera, Luděk HŘIVNA, Iva BUREŠOVÁ a Jan NEDĚLNÍK. Intersection of mycotoxins from grains to finished baking. Potravinárstvo [online]. 2016, vol. 10, iss. 1, s. 339-345. [cit. 2018-12-15]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/614.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International