Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyphenol content and antioxidant capacity of fruit and vegetable beverages processed by different technology methods

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Tünde JURÍKOVÁ, Soňa ŠKROVÁNKOVÁ, Marcela PALIČKOVÁ, Jana ORSAVOVÁ, Ladislava MIŠURCOVÁ, Irena HLAVÁČOVÁ, Jiří SOCHOR a Daniela SUMCZYNSKI. Polyphenol content and antioxidant capacity of fruit and vegetable beverages processed by different technology methods. Potravinárstvo [online]. 2016, vol. 10, iss. 1, s. 512-517. [cit. 2019-02-16]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/635.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International