Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Portfolio risk of international diversification of Kosovo Pension fund: A historical perspective

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ALIU, Florin a Adriana KNÁPKOVÁ. Portfolio risk of international diversification of Kosovo Pension fund: A historical perspective. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2017, vol. 65, iss. 1, s. 237-244. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/65/1/0237/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International