Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Product Placement: A Smart Marketing Tool Shifting a Company to the Next Competitive Level

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KRAMOLIŠ, Jan a Martina KOPEČKOVÁ. Product Placement: A Smart Marketing Tool Shifting a Company to the Next Competitive Level. Journal of Competitiveness [online]. 2013, vol. 5, iss. 4, s. 98-114. [cit. 2018-12-12]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=153&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International