Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Influence of length of glass fibers in recycled polypropylene on tensile properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠENKEŘÍK, Vojtěch, Michal STANĚK, David MAŇAS, Miroslav MAŇAS, Václav JANOŠTÍK a Martin OVSÍK. Influence of length of glass fibers in recycled polypropylene on tensile properties. In: MATEC Web of Conferences 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016) [online]. Corfu: EDP Sciences, 2016 [cit. 2018-01-21]. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/39/matecconf_cscc2016_02021/matecconf_cscc2016_02021.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International