Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Self-Determination Approach to Understanding of Motivation in Students of Helping Professions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HRBÁČKOVÁ, Karla a Eliška SUCHÁNKOVÁ. Self-Determination Approach to Understanding of Motivation in Students of Helping Professions. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Istanbul: Elsevier Science BV, 2016, s. 688-696. [cit. 2019-05-27]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816001452.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International