Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Self-regulated Learning in Students of Helping Professions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KALENDA, Jan a Soňa VÁVROVÁ. Self-regulated Learning in Students of Helping Professions. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Istanbul: Elsevier Science BV, 2016, s. 282-292. [cit. 2018-02-19]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816001117.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International