Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biogenic amines and hygienic quality of lucerne silage

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLEJNKOVÁ, Veronika, Pavel HORKÝ, Markéta KOMÍNKOVÁ, Jiří SKLÁDANKA, Lucia HODULÍKOVÁ, Vojtěch ADAM, Jiří MLČEK, Tünde JURÍKOVÁ a Jiří SOCHOR. Biogenic amines and hygienic quality of lucerne silage. Open Life Sciences [online]. 2016, vol. 11, iss. 1, s. 280-286. [cit. 2018-12-13]. ISSN 2391-5412. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/biol.2016.11.issue-1/biol-2016-0037/biol-2016-0037.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported